Saturday, May 14, 2011

King of Knowledge

  • Ilmu astronomi adalah King of Knowledge..
  • Astronomi sangat penting dalam menentukan masa..
  • Orang Islam mengkaji ilmu astronomi untuk menentukan masa untuk beribadat..
  • Ilmu matematik berkait rapat dengan ilmu astronomi..
  • Kem tersebut diadakan untuk menarik minat pelajar terhadap ilmu astronomi
  • Kem tersebut juga adalah antara usaha untuk menarik balik ilmu astronomi dari orang barat..

No comments: